Verlies/diefstal van documenten: wat moet ik doen?

Het inschrijvingsbewijs:

  • U legt een klacht neer bij de politie.
  • U stuurt onmiddellijk het originele proces-verbaal op naar D'Ieteren Lease.
  • Met de kopie van het proces-verbaal kunt u voorlopig met het voertuig blijven rijden.

Het gelijkvormigheidsattest:

  • U neemt contact op met uw dossierbeheerder of uw concessiehouder die u van een duplicaat zal voorzien.

Platen:

  • U rapporteert het verlies/diefstal bij de politie en geeft het originele proces-verbaal aan D'Ieteren Lease. De kosten van de herregistratie zijn voor uw rekening.