Onderhoud en herstellingen*

Wat houdt de dienst in?

  • Vallen ten laste van D'Ieteren Lease: alle onderhouden voorzien door de constructeur en de mechanische herstellingen verbonden aan een normaal gebruik van het voertuig tot het kilometeraantal voorzien in het contract.
  • Deze werken worden altijd uitgevoerd binnen het officiële netwerk van het merk.
  • Het onderhoudsboekje dat zich bij uw boorddocumenten bevindt, moet door de concessiehouder afgestempeld worden bij elk onderhoud. 
  • Behoren niet tot de dienst onderhoud: de AdBlue of elk ander additief.
  • Onderhoud in het buitenland is niet toegelaten. Voor zover het onderhoud in het buitenland moet worden uitgevoerd, moet D'Ieteren Lease hier op voorhand over geïnformeerd worden. De factuur (zonder BTW) moet opgemaakt worden op naam van D'Ieteren Lease nv, Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg, BTW: BE0402 623 937.
  • In de meeste gevallen zult u de factuur moeten betalen. Bij uw terugkeer stuurt u deze naar D'Ieteren Lease nv met uw volledige contactgegevens (naam, adres en bankrekeningnummer) voor de terugbetaling. 

Oliebijvullingen: 

  • De eventuele oliebijvullingen tussen twee onderhouden ziijn inbegrepen in het onderhoudscontract. 
  • Indien u noodgedwongen olie moet aankopen buiten het  netwerk (bijvoorbeeld aan een benzinestation), dient u de gebruiksaanwijzing van het voertuig te volgen voor het toevoegen van de geschikte olie. Geef het originele aankoopbewijs door aan D'Ieteren Lease nv, met vermelding van de gegevens van uw voertuig en uw volledige gegevens (naam, adres en bankrekeningnummer) voor de terugbetaling.

 

*indien u de dienst heeft onderschreven