Mini Omnium

Gedeeltelijke bescherming tegen materiële schade.

De Mini Omnium formule omvat de Burgerlijke Aansprakelijkheid, de bijstand na ongeval en beschermt u ook tegen: 

  • Glasbreuk
  • Diefstal of poging tot diefstal (car- en homejacking inbegrepen)
  • Brand
  • Natuurrampen (hagel, onweer, ...)
  • Aanrijding met dieren.

 

Bovendien betaalt u € 0 vrijstelling indien de herstellingen plaatsvinden in een erkende garage van het merk.

Bereken uw premie en ontvang een offerte op maat

Kies hieronder een van de merken voorgesteld door Volkswagen D'Ieteren Finance:

Insurance is een autoverzekering en een commerciële benaming van een product van Actel - merk van P&V Verzekeringen cvba - Verzekeringsonderneming erkend onder code 0058 - Maatschappelijke zetel: Koningsstraat 151, 1210 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0402.236.531, FSMA 0058. De duur van een Insurance-contract bedraagt 1 jaar en wordt na 1 jaar stilzwijgend vernieuwd. De Insurance-contracten zijn aan het Belgisch recht onderworpen.