Protection Formule

Voor een premie die overeenkomt met 4,5% van uw maandelijkse afbetaling voor een klassieke financiering of 7,8% van uw maandelijkse betaling voor AutoCredit, worden uw maandelijkse afbetalingen overgenomen in geval van overlijden, tijdelijke werkonbekwaamheid of permanente invaliditeit. Voor slechts enkele euro's meer per maand beschermt u niet alleen uw spaarcenten, maar ook uw naasten.

 

De formule Protection dekt:

 • OVERLIJDEN
  • Dekking van het overlijden ten gevolge van een ziekte of een ongeval.
  • Betaling van het contractuele saldo dat verschuldigd was de dag van het overlijden.
  • In geval van overlijden ten gevolge van een verkeersongeluk als chauffeur van de verzekerde wagen, extra storting aan de erfgenamen (= begunstigden) van een kapitaal gelijk aan het verschuldigde saldo.
  • Als de aansluiting gekoppeld is aan een AutoCredit premie en de premie voor een AutoCredit is betaald, dan wordt ook de laatste verhoogde maandaflossing vergoed.

 

 • ARBEIDSONGESCHIKTHEID :
  • Dekking van totale en tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of een ongeval.
  • Na een carensperiode van 60 dagen, betaling van de maandelijkse afbetalingen gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid.
  • Maximale duur van de tussenkomst = termijn van het krediet.
  • Als de aansluiting gekoppeld is aan een AutoCredit, dan wordt de laatste verhoogde maandaflossing niet vergoed.

 

 • INVALIDITEIT
  • Dekking van totale en blijvende invaliditeit ten gevolge van een ziekte of een ongeval met een vermindering van de fysieke integriteit van meer dan of gelijk aan 67 %.
  • Betaling van het contractueel verschuldigde bedrag.
  • Aftrek van eventuele schadevergoedingen gestort in het kader van de garantie «arbeidsongeschiktheid».
  • Als de aansluiting gekoppeld is aan een AutoCredit, dan wordt de laatste verhoogde maandaflossing niet vergoed.

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Bij het begin van de financiering is de verzekerde < 65 jaar.
 • In goede gezondheid verkeren, geen enkele regelmatige medische behandeling volgen, niet invalide zijn.
 • De beroepsactiviteiten in de loop van de 3 voorbije jaren niet om gezondheidsredenen hebben onderbroken gedurende meer dan 30 opeenvolgende dagen.


Wat is er uitgesloten?

 • Wanneer de Aangeslotene de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, is enkel de waarborg "Overlijden" en "Overlijden ten gevolge van een verkeersongeval" van toepassing, zonder wijziging van tarief.

Configureer uw wagen en bereken uw Credit Protection Insurance

Kies hieronder een van de merken voorgesteld door Volkswagen D'Ieteren Finance:

Credit Protection & Job Protection zijn collectieve verzekeringscontracten onderhandeld met de maatschappij CARDIF Assurance Vie N.V.: vennootschap naar Frans recht - Maatschappelijke zetel: 1, Bd Haussmann te F-75009 PARIJS - erkend in België via zijn bijkantoor: 1424, Bergensesteenweg te B-1070 BRUSSEL - RPR Brussel KBO 0435.018.274 - verzekeringsmaatschappij erkend in België door de Nationale Bank van België onder het codenummer 979 waarvan  Volkswagen D'Ieteren Finance N.V. (FSMA 109705 A) een verbonden agent is. Deze verzekering kan onderschreven worden bij verschillende maatschappijen.