Penale boetes via het nieuwe FMS-systeem

Door de wet van 6 maart 2018 op de verkeersveiligheid en de nieuwe privacy wetgeving (GDPR) werd onze verwerking van boetes onlangs onderworpen aan een nieuwe werkwijze. De penale boetes zullen voortaan uitsluitend behandeld worden via het FMS-systeem (Fines Management Service), dat door alle leasingmaatschappijen in België gebruikt wordt.

 

Hoe werkt FMS?  

  • De gegevens van uw bestuurders worden in het FMS systeem opgeslagen.
  • De federale politie zal vervolgens deze gegevens opladen in de Kruispuntbank van Voertuigen.
  • Bestuurders worden dan rechtstreeks aangesproken in geval van boetes.
  • Het administratief beheer van de penale boetes wordt hierdoor vereenvoudigt en men vermijdt iedere vorm van opsporing of strafrechtelijke vervolging.
  • Het systeem garandeert de strikte bescherming van de persoonsgegevens van uw medewerkers.

 

 

Voor wie is FMS? 

Het betreft enkel voertuigen ingeschreven op naam van de leasingmaatschappij, met name D'ieteren Lease.

 

 

Wat hebben wij nodig? 

 Wij dienen enkel over de naamvoornaam en  geboortedatum van uw bestuurders te beschikken. Deze kan u doorgeven aan uw contractbeheerdercommercieel contactpersoon.

Daarnaast is het eveneens belangrijk deze gegevens door te geven op de sleutelmomenten van het beheer van een contract:

  • Bij elke bevestiging van een bestelling,
  • Bij de levering van een voertuig,
  • Bij elke bestuurderswissel.van lopende contracten

 Daarnaast raden wij u ook aan uw bestuurders duidelijk te verwittigen via uw car policy.

 

 

Hoe zullen de boetes behandeld worden? 

  • Boetes afkomstig van politiediensten en justitie:

De politie kan via FMS de bestuurders opzoeken en stuurt rechtstreeks de boetes naar de bestuurder die geregistreerd staat in de Kruispuntbank van Voertuigen.

Indien de bestuurder niet gekend is in FMS, dan ontvangt D'Ieteren Lease, als kentekenhouder, de boete. Als de bestuurder bij ons ook niet gekend is, dan communiceren wij de gegevens van de vlootbeheerder aan de FOD Justitie overeenkomstig Art.67 TER aangaande de wetgeving van 16 maart 1968 .

De wetgeving verplicht immers de leasingmaatschappijen om de feitelijke bestuurders door te geven aan de FOD Justitie. Zelfs indien de boete betaald wordt, moet de bestuurder doorgegeven worden op straffe van 2.000 tot 20.000 EUR.

  • Parkeerboetes

Deze worden, net zoals vroeger, door D'ieteren Lease naar de bestuurders gestuurd voor zover dezen bij ons gekend zijn. Indien niet, dan worden ze naar de vlootbeheerder gestuurd.

 

 

De gegevensverwerking gebeurt overeenkomstig de uitvoering van het contract en dit in overeenstemming met de wetgeving van de privacy. Voor meer informatie kan u steeds onze privacyverklaring raadplegen.