Fiscaliteit eigen aan de werkgever

Beperking van de fiscale aftrekbaarheid

De kosten verbonden aan een bedrijfswagen zijn fiscaal gedeeltelijk aftrekbaar.

Er is een onderscheid tussen:

 • eenmanszaak en vrije beroepen (= fysieke personen): fiscale aftrekbaarheid beperkt tot 75%, te vermenigvuldigen met het procent zakelijk gebruik.
 • bedrijven (= rechtspersonen): fiscale aftrekbaarheid volgens CO2-uitstoot en brandstofsoort (zie onderstaande tabel)
Fiscale aftrekbaarheidsbeperkingen voor de vennootschapsbelasting van de autokosten - 2018
Diesel en Hybride-Diesel Benzine/lpg/aardgas
& Hybride-Benzine
100 %
Elektrisch
Fiscale
aftrekbaarheid (1)
CO2 gr/km CO2 gr/km CO2 gr/km %
    0 120 %
1 - 60 1 - 60   100 %
61 - 105 61 - 105   90 %
106 - 115 106 - 125   80 %
116 - 145 126 - 155   75 %
146 - 170 156 - 180   70 %
171 - 195 181 - 205   60 %
> 195 > 205   50 %
Fiscale aftrekbaarheidsbeperkingen van de autokosten 2018 voor de zelfstandigen en vrije beroepen (die in eigen naam werken)
In functie van CO2-uitstoot 75 %

 (1) Deze aftrekbaarheidsbeperkingen gelden voor de leasekost behalve voor de financiële rente, brandstof- en mobiele telefoonkosten. De 100 % fiscale aftrekbaarheid voor de financieringskosten (rente) en de handfree kit kosten blijven behouden in 2017. De brandstofkosten zijn voor 75 % aftrekbaar. Deze regeling is ook van toepassing op de zelfstandigen en de vrije beroepen.

 

CO2 RSZ- bijdrage voor de werkgever

De werkgever betaalt een maandelijkse solidariteitsbijdrage voor de voertuigen (auto's en bestelwagens) die door zijn werknemer voor privédoeleinden worden gebruikt (verplaatsingen tussen woon- en werkplaats of ter beschikking gesteld aan werknemers). De bijdrage wordt berekend in functie van het type brandstof en de CO2-uitstoot van het voertuig. De bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd en vanaf 1 januari 2017 berekend op basis van een coëfficiënt 1,2487.

Vanaf 2017 zullen de maandelijkse bijdragen aan de hand van onderstaande formules worden berekend:

 • Benzine: [(CO2 g/km x 9) - 768]: 12 x 1,2707
 • Diesel: [(CO2 g/km x 9) - 600]: 12 x 1,2707
 • Lpg: [(CO2 g/km x 9) - 990]: 12 x 1,2707
 • Elektrisch: 2,083 € x 1,2707= 26,47 € per maand

De minimumbijdrage per maand bedraagt € 26,46 op alle voertuigen met uitzondering van de elektrische motoren.

Voorbeeld: een diesel voertuig met CO2-uitstoot van 115 g/km:
Tarief 2018 : ((115 x 9) - 600) / 12 = 36,25 euro x 1,2707= 46,06 euro per maand.

De CO2-bijdrage van de werkgever wordt beschouwd als een sociale last en moet per kwartaal bekend gemeld worden aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Deze werkgeversbijdrage is 100 % aftrekbaar. Buiten de indexering zijn er geen wijzigingen voor 2017.

 

Bijkomende verworpen uitgave ten laste van de werkgever

Gezien de componenten van de formule zullen deze bijkomende verworpen uitgaven enkel meerkosten met zich meebrengen indien ze effectief een voordeel van alle aard betekenen voor de gebruiker van het voertuig (bediende, kader, bestuurder). Indien door de eigen bijdragen van de gebruiker van het voertuig het voordeel van alle aard wordt herleid tot 0, dan kunnen wij niet meer spreken over een voordeel. Bijgevolg moeten geen verworpen uitgaven in rekening worden gebracht. Laten wij niet vergeten dat de 17 % regel voor de VAA niet alleen van toepassing is op bedrijven maar ook op rechtspersonen (vb.: vzw) met uitzondering van de publieke instellingen.

Sinds 2012 moet een vennootschap die een bedrijfswagen ter beschikking stelt een bedrag gelijk aan 17 % van het voordeel van alle aard m.b.t. die bedrijfswagen toevoegen aan de verworpen uitgaven in de vennootschapsbelasting waardoor de belastbare basis stijgt.

Vanaf 1 januari 2017 steeg de bijdrage van 17% naar 40 % van het belastbaar voordeel indien de vennootschap de brandstofkosten verbonden met het persoonlijk gebruik van de bedrijfswagen geheel of gedeeltelijk ten laste neemt bijv. door een gratis tankkaart. Indien het voertuig zonder brandstof ter beschikking wordt gesteld blijft de bijdrage behouden op 17% van het voordeel. Deze bijdrage kan niet worden verrekend met eventuele overdraagbare verliezen in de vennootschapsbelasting en is zo in elk geval door de werkgever of eigenaar van de vennootschap te betalen

 

 Specifieke kenmerken: 

 • De fiscus spreekt niet specifiek over tankkaarten maar over het ter beschikking stellen van brandstof.
 • De regeling geldt zowel voor werknemers als bedrijfsleiders.
 • Het verhoogde tarief van 40% i.p.v. 17% geldt ook:
  • indien slechts een gedeelte van de brandstofkosten ten laste worden genomen door de vennootschap/werkgever
  • indien het privé gebruik via rekening courant wordt geregeld
  • indien de vennootschap-werkgever géén tankkaart maar de private tankbonnetjes terugbetaalt aan de werknemer    of een forfaitaire tankvergoeding aan de werknemer betaalt. 

 

Eigen bijdrage wordt niet afgetrokken van het voordeel:

De persoonlijke bijdrage van de gebruiker van het voertuig mag in deze berekening niet meer afgetrokken worden van het belastbaar voordeel. Dit mag enkel nog in de personenbelasting. Deze bepaling geldt zowel voor personenwagens met tankkaart of gratis brandstof regeling (40% -regel) als voor personenwagens zonder tankkaart of gratis brandstofregeling (17%-regel).

Voorbeeld:

Voordeel alle aard voertuig = €3.200.

De werkgever voorziet een gratis brandstofkaart. De bestuurder betaalt jaarlijks €1.500 eigen bijdrage. Privé wordt de bestuurder belast op een voordeel van €1.700 (€3.200 - €1.500).Vanaf 1 januari 2017 zal de vennootschap €3.200 x 40% = €1280 moeten opnemen in haar verworpen uitgaven in de vennootschapsbelasting in plaats van voorheen 17%.