Corona FAQ Page PrivateCorona FAQ Page EnterpriseFINANCE_BedrijvenFINANCE_Bedrijven PorscheFINANCE_Bedrijven Man FinanceFINANCE_ParticulierFINANCE_Particulier PorscheWecareMobiliteitsoplossingen_bedrijvenInsuranceInsurance My WayWelkom_BedrijvenWelkom_Bedrijven Porsche FinanceWelkom_Bedrijven MAN FinanceWelkom_ParticulierWelkom_Particulier Porsche FinanceWelkom My WayUw wagen client => LOWCar ConfiguratorMAN SolutionsSimulatie PorscheKlanten toegangVosQuestionsDealerspagina = ExcellerateDealerspagina = contactfichesDealerspagina = Simulatie financieringDealerspagina = Insurance - IboxDealerspagina = Grille TVADealerspagina = PorscheCalculatorIFMDealer LocatorInformations Mifid retailActie particulierOnline financieringLease on WebGDPRPublicatie - uitstel betaling juni 2020My Finance - Info VragenlijstQuick Access Product BedrijvenQuick Access Product ParticulierenQuick Access Company (Bedrijven)Quick Access Company (particulieren)Quick Access Contact Volkswagen D’Ieteren Finance

Betaal uw huurprijs pas na 3 maanden

Mogelijkheid tot het verkrijgen van uitstel van betaling van de maandelijkse termijnen van uw lening op afbetaling in het kader van de coronaviruscrisis.

De wet d.d. 27.05.2020 betreffende het consumentenkrediet in het kader van de coronaviruscrisis, maakt het voor Volkswagen D'Ieteren Finance nu mogelijk om tussen 1 mei en 31 juli 2020 een tijdelijk uitstel van de terugbetalingen van uw lening op afbetaling (AutoCredit of Klassieke Financiering) toe te kennen voor een periode van maximaal drie maanden (eenmaal verlengbaar). In dit geval wordt de lening op afbetaling dus verlengd met een periode van 3 maanden.

De tekst van de wet vindt u hier.

 

1. Wie kan genieten van het uitstel?  

Om in aanmerking te komen voor dit uitstel moet u aan de volgende voorwaarden voldoen :

  • U dient zelf een aanvraag tot uitstel van terugbetaling in bij Volkswagen D'Ieteren Finance
  • U heeft niet meer dan een maand achterstand op uw lening op afbetaling per 1 april 2020
  • De maandelijkse terugbetaling van het kapitaal en interesten van uw lening op afbetaling bedraagt ten minste 50 €
  • U verklaart op eer dat uw totaal roerend vermogen op uw zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij al uw banken cumulatief niet hoger is dan € 25.000. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend

Als u aan al deze voorwaarden voldoet, krijgt u drie maanden uitstel voor de terugbetaling van kapitaal en interesten. Uw contract zal dus verlengd worden met een periode van 3 maanden. Er worden geen dossierkosten, noch nalatigheidsinteresten noch enige andere kosten aangerekend voor het uitstel van betalingen. Enkel het contractueel bedongen jaarlijks kostenpercentage (JKP) zal berekend worden op de periode van het uitstel. De uitgestelde intresten zullen betaalbaar zijn in één keer samen met de laatste terugbetalingstermijn. Bij toekenning van het uitstel zal een aangepaste aflossingstabel worden opgemaakt voor de nog resterende terugbetalingstermijnen.

Indien u niet kan aantonen dat uw totaal roerend vermogen lager ligt dan € 25.000, zal de beslissing om het uitstel toe te kennen door Volkswagen D'Ieteren Finance worden genomen op basis van de elementen in uw dossier.

Dit uitstel van drie maanden kan één keer met maximaal drie maanden worden verlengd, indien aan het einde van de eerste periode van drie maanden nog steeds aan de hierboven genoemde voorwaarden wordt voldaan.

 

2. Ik kom in aanmerking, wat moet ik doen om het uitstel te krijgen?

Als u wilt genieten van dit uitstel, moet u:

  • Zelf tussen 1 mei 2020 en 27 juli 2020 een aanvraag voor uitstel van terugbetaling indienen bij Volkswagen D'Ieteren Finance, met inbegrip van alle volgende informatie en documenten:
    • Het bewijs van het inkomensverlies als gevolg van het coronavirus dat u of een andere persoon die zijn of haar officiële verblijfplaats heeft op hetzelfde adres als uzelf, heeft geleden. [Niet-limitatief voorbeeld: bewijs van permanente of tijdelijke werkloosheid als gevolg van het Coronavirus].
    • Indien het inkomensverlies betrekking heeft op een andere persoon, het bewijs van zijn of haar officiële verblijfplaats. [Worden aanvaard: gas- en elektriciteitswaterrekening of vaste telefoonrekening op zijn naam, woonplaatsbewijs van de gemeente].
  • Indien op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel het totaal roerend vermogen op uw zicht- en spaarrekeningen en in beleggingsportefeuilles bij al uw banken cumulatief niet hoger ligt dan € 25 000 euro (Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend), moet nog de verklaring op eer worden ondertekend.

Uw aanvraag moet verzonden worden naar het volgende adres : beheer-gestion@vdfin.be

Of per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs naar:

Volkswagen D'Ieteren Finance

Service customer support retail

Philipssite 5B

3001 Leuven